ආපසු ගෙවීම්

Lotus Loan Colombo
 1. අන්තර්ජාලයෙන් ඩෙබිඩ්/ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් හරහා ගෙවීම් පහසුකම නොමිලේ.! Online card payment for free!

  මෙය ක්ලික් කර ගෙවීම සිදු කරන්න

  • මිනිත්තු කිහිපයක් ඇතුළත ඔබගේ වාරිකය අපගේ ගිනුමට බැරවෙනු ඇත.
  • පැය 24 පුරා අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම පහසුකම් ලබා දී ඇති බැවින්, කිසිදු ශාඛාවක් කරා යාමට ඔබේ කාලය වැය කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.
  • ඔබෙ මුදල් වල ආරක්ෂාව අප විසින් 100% ආරක්ෂා කරන්නෙමු.
  • අපගේ ගණුදෙනුකරැවන් 90%ක්ම අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් කටයුතු සිදු කරයි.!
  • Online card payment for free!
   • අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න
  • Online card payment for free!
   • ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය හා දුරකථන අංකය ඇතුළත් කරන්න
  • Online card payment for free!
   • මුදල සහ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න
  • Online card payment for free!
   • කාඩ් විස්තර ඇතුළත් කරන්න
 2. බැංකු තැන්පතු (බැංකු ඇතැම් විට මේ සඳහා ගාස්තුවක් අය කරනු ලැබේ.. ~ 30-100 රු.)

  ඔබට මෙම එක් ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීම හරහා අප වෙත ගෙවීම් සිදු කළ හැක:

  • ඔබගේ බැංකු අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා තෙවන පාර්ෂවයක් වෙත මුදල් යැවීමයන විකල්පය තෝරා අදාල වාරිකය අපගේ ගිනුමට බැර කළ හැක.
  • මුදල් බැර කිරීම යන්ත්‍ර හරහා ඔබගේ මුදල අපගේ ගිණුමට බැර කළ හැක.
  • එසේත් නැතිනම්, අදාල බැංකුවෙහි ඕනෑම ශාඛාවක අයකැමි හරහා මුදල් තැන්පත් කරන්න.

  කරුණාකර "සටහන්" කොටසේ ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ලිවීමට අමතක නොකරන්න.

  • සම්පත් බැංකුව
   • බැංකුවේ නම: සම්පත් බැංකුව
   • ශාඛා නාමය: සම්පත් බැංකුව ප්‍රධාන ශාඛාව
   • ගිණුමේ නම: Zephyr Solutions (PVT) LTD.
   • ගිණුම් අංකය 0029 3003 4692
  • Bank of Ceylon
   • බැංකුවේ නම: ලංකා බැංකුව
   • ශාඛා නාමය: ලංකා බැංකුව, බොරෙල්ල දෙවන ශාඛාව
   • ගිණුමේ නම: Zephyr Solutions (PVT) LTD.
   • ගිණුම් අංකය: 82956049
  • කොමර්ෂල් බැංකුව
   • බැංකුවේ නම: කොමර්ෂල් බැංකුව
   • ශාඛා නාමය: බම්බලපිටිය ශාඛාව
   • ගිණුමේ නම: Zephyr Solutions (PVT) LTD.
   • ගිණුම් අංකය 1106029713
  • HNB බැංකුව
   • බැංකුවේ නම: HNB බැංකුව
   • ශාඛා නාමය: බම්බලපිටිය ශාඛාව
   • ගිණුමේ නම: Zephyr Solutions (PVT) LTD.
   • ගිණුම් අංකය 0390 1023 1759
 3. Pay&Go kiosks Pay&Go kiosks

  පුළුල් ජාලය හරහා ඔබගේ ණය මුදල් ආපසු ගෙවිය හැකිය. සමීපතම kiosk සොයා ගැනීම සදහා මෙම සබැඳිය භාවිතා කරන්න. https://paygo.lk/KIoskLocations ගෙවීම් සිදු කළ පසු රිසිට්පත ලබා ගැනිමට අමතක නොකරන්න.

  • Pay_kiosks
   • "බැංකු සහ ලීසිං" තෝරන්න
  • Pay_kiosks
   • “Lotus Loan” ලාංඡනය press කරන්න
  • Pay_kiosks
   • ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුල් කර පසුව පද්ධතියේ ප්රතිචාරය අනුගමනය කරන්න
  • Pay_kiosks
   • ඔබ මුදල් නෝට්ටු ඇතුළු කර ගණුදෙනුව සම්පුර්ණ කල පසු කරුණාකර රිසිට්පත මුද්රණය කර එහි ඡායා පිටපතක් අප වෙත එවන්න.
ණය සඳහා අයදුම් කරන්න