0 117 821444 පෙ.ව 8:30 - ප.ව 5:30, සඳුදා - සිකුරාදා
7, 1/1 Cotta Terrace,
Colombo 00800

ආපසු ගෙවීම්

1

අන්තර්ජාලයෙන් ඩෙබිඩ්/ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් හරහා ගෙවීම් පහසුකම නොමිලේ.!

මෙය ක්ලික් කර ගෙවීම සිදු කරන්න

  • මිනිත්තු කිහිපයක් ඇතුළත ඔබගේ වාරිකය අපගේ ගිනුමට බැරවෙනු ඇත.
  • පැය 24 පුරා අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම පහසුකම් ලබා දී ඇති බැවින්, කිසිදු ශාඛාවක් කරා යාමට ඔබේ කාලය වැය කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.
  • ඔබෙ මුදල් වල ආරක්ෂාව අප විසින් 100% ආරක්ෂා කරන්නෙමු.
  • ඔබෙ මුදල් වල ආරක්ෂාව අප විසින් 100% ආරක්ෂා කරන්නෙමු.
අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න
ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය හා දුරකථන අංකය ඇතුළත් කරන්න
මුදල සහ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න
කාඩ් විස්තර ඇතුළත් කරන්න
2

බැංකු තැන්පතු  (බැංකු ඇතැම් විට මේ සඳහා ගාස්තුවක් අය කරනු ලැබේ.. ~ 30-100 රු.)

ඔබට මෙම එක් ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීම හරහා අප වෙත ගෙවීම් සිදු කළ හැක:


  • ඔබගේ බැංකු අන්තර්ජාල පහසුකම් හරහා තෙවන පාර්ෂවයක් වෙත මුදල් යැවීමයන විකල්පය තෝරා අදාල වාරිකය අපගේ ගිනුමට බැර කළ හැක.
  • මුදල් බැර කිරීම යන්ත්‍ර හරහා ඔබගේ මුදල අපගේ ගිණුමට බැර කළ හැක.
  • එසේත් නැතිනම්, අදාල බැංකුවෙහි ඕනෑම ශාඛාවක අයකැමි හරහා මුදල් තැන්පත් කරන්න.

බැංකුවේ නම: සම්පත් බැංකුව ශාඛා නාමය: සම්පත් බැංකුව ප්‍රධාන ශාඛාව ගිණුමේ නම: Zephyr Solutions (PVT) LTD. ගිණුම් අංකය 0029 3003 4692

බැංකුවේ නම: ලංකා බැංකුව ශාඛා නාමය: ලංකා බැංකුව, බොරෙල්ල දෙවන ශාඛාව ගිණුමේ නම: Zephyr Solutions (PVT) LTD. ගිණුම් අංකය: 82956049

බැංකුවේ නම: කොමර්ෂල් බැංකුව ශාඛා නාමය: බම්බලපිටිය ශාඛාව ගිණුමේ නම: Zephyr Solutions (PVT) LTD. ගිණුම් අංකය 1106029713

බැංකුවේ නම: HNB බැංකුව ශාඛා නාමය: බම්බලපිටිය ශාඛාව ගිණුමේ නම: Zephyr Solutions (PVT) LTD. ගිණුම් අංකය 0390 1023 1759

3

Pay&Go kiosks  (කොමිස් ගාස්තු රහිතයි)

පුළුල් ජාලය හරහා ඔබගේ ණය මුදල් ආපසු ගෙවිය හැකිය. සමීපතම kiosk සොයා ගැනීම සදහා මෙම සබැඳිය භාවිතා කරන්න https://paygo.lk/KIoskLocations.

"බැංකු සහ ලීසිං" තෝරන්න
“Lotus Loan” ලාංඡනය press කරන්න
ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුල් කර පසුව පද්ධතියේ ප්රතිචාරය අනුගමනය කරන්න
ඔබ මුදල් නෝට්ටු ඇතුළු කර ගණුදෙනුව සම්පුර්ණ කල පසු කරුණාකර රිසිට්පත මුද්රණය කර එහි ඡායා පිටපතක් අප වෙත එවන්න.